Behandlingsforløb

Intensivt længerevarende forløb

Implementering i hverdagen

Har du behov for at sætte intensivt ind på et længerevarende forløb, som forløber over 6 til 12 måneder, vil jeg gerne give dig de bedste muligheder for at bevæge dig i den retning som du ønsker. For der er ingen hurtige løsninger, når vi gerne vil ændre på vores forhold til og brug af kroppen.

Hvad får du?
Psykomotoriske kropsbehandlinger
Fysiske øvelser og mindfulness-øvelser
Mappe med øvelser
Opfølgning over telefon og mail ml. sessionerne
– Desuden får du, for at lette implementeringen i hverdagen:
Walk and Talk (kropsbevidsthed i bevægelse, mindfulness i naturen)
Implementering i hjemmet via hjemmebesøg eller onlinemøde
OG
Psykomotoriske behandlinger i 2. periode af forløbet.

Du får god tid, 6-12 måneder,  til at integrere dine erfaringer.

Jeg vil følge dig og giver min vedholdende støtte og redskaberne, samtidig med at du gør det personlige arbejde.

Så du kan begynde at implementere nye kropslige erfaringer og erkendelser i din hverdag, i det liv du lever. Så du både kan mærke en reel forskel.  Og så du kan handle ud fra dette nye ståsted. Så kløften mellem din oplevede kontakt til dig selv – under behandlingen og når du befinder dig i det pulserende levede liv  – bliver mindre.

Hvem vil kunne have glæde af dette forløb?
Forløbet vil være velegnet til dig, der har oplevet længerevarende traumer eller belastninger, og de konsekvenser der har fulgt med i dine relationelle mønstre, både til dig selv og fx din familie.

Det vil også være brugbart hvis du ønsker at fokusere i en periode på at integrere hoved og krop og følelser i højere grad.

Det kan være for dig, der ønsker at kende dig selv bedre indefra. Som ønsker at blive bedre til at sige fra og at blive bevidst om dine grænser, sådan for alvor. Og som ønsker at opleve støtten i at være kropsligt forankret, i dit møde med verden.

Nærmere info om det individuelle intensive forløb følger. Kontakt mig på 30248848, hvis du vil høre mere.

Særligt forløb

Det er vigtigt for mig, at økonomi ikke behøver at være en hindring, hvis man har behov for behandling og er motiveret for at arbejde med denne behandlingsform, men ikke har en indkomst til det. Jeg kan tilbyde 1 klient pr. måned et forløb af max. fem behandlinger til nedsat pris. Og max. 1 særligt forløb pr. klient. Du skal have modtaget mindst een behandling til normal pris, før du kan komme i betragtning til særligt forløb.

Jeg håber denne ordning er lige så meningsfuld for jer, som den er for mig.

Modtager man behandling hos mig og betaler normal takst, er man med til at sikre, at mennesker med færre økonomiske ressourcer også får mulighed for at få psykomotorisk behandling.