Samtale og Handicap

Sådan arbejder jeg med samtalerne:

Ved hjælp af visuelle hjælpemidler, enkle spil/lege, tegning og skrift, kan det blive nemmere at sætte ord på følelser og tanker.

Hjemmevejleder eller pårørende kan hjælpe med at skrive ned og huske. Og kan give støtte til at øve sig på det, man gerne vil have det bedre med i hverdagen.

Men måske er det nok, og en stor hjælp at kunne følges herhen.  Og at vide man kan snakke om det man lavede i terapien bagefter, hvis man får lyst til det.

Kan man have glæde af samtaler, hvis man har indlæringsvanskeligheder eller et kognitivt handicap ?

Samtale hos en terapeut kan være en god måde at lære sig selv og sine følelser at kende på. Også selvom man har brug for lidt længere tid til at lære nyt.
Det kan være rart at snakke med et menneske, som ser på en med nye øjne.
Det er vigtigt man føler sig tryg.
Man må meget gerne tage et familiemedlem eller hjemmevejleder med til den første samtale. Om han eller hun skal deltage i flere samtaler, aftaler vi efterhånden. Og er afhængigt af hvad man har mest brug for hjælp til.

Vi kan tale om for eksempel :
Kærestesorger, usikkerhed, sorg, misbrug, ensomhed, angst.

Min erfaring med samtaler med mennesker med kognitive udfordringer.

Jeg har mange års pædagogisk og terapeutisk erfaring med arbejde med mennesker med særlige behov, både børn, unge og voksne.

Hvis det vurderes at der er behov for andre tiltag, såsom fx psykiater eller specialpsykolog vil jeg foreslå dette.
Betaling foregår med samtykke fra både bruger og økonomisk værge.

Udover min professionelle erfaring er jeg forælder til en ung mand, født med handicap og indlæringsvanskeligheder.