Pårørende

I samtale og psykomotorisk terapi vil du kunne:

Få et trygt rum hvor der er plads til dig og til dine bekymringer.

Få øje på dine grænser for hvad du kan og vil klare, grænser som måske forlængst er overskredet.

Lær at møde modsatrettede og skræmmende følelser hos dig selv med venlighed og medfølelse.

Jeg vil støtte dig i at du får skabt de bedst mulige rammer, så der også er plads til dig sammen med din pårørende, uden at du føler du svigter.

Få hjælp til selvhjælp, så det ubærlige bliver lidt nemmere at bære.

At mærke sig selv - på ny

Er du kæreste, forælder, veninde, bror, datter til en, der har det svært?

Psykisk sårbarhed, fysisk sygdom, handicap og misbrug antages at gøre 1 million mennesker til pårørende i Danmark.
Bekymringer for ens kære, sammen med et øget ansvar, kan gøre det svært at navigere som pårørende.  Det psykiske overskud til at passe på sig selv og på den øvrige familie bliver ofte mindre. Hverdagssituationer kræver man har overblik, styrke og humor, også når ens kilder til overskud er helt tørret ud.
Når jeg taler med pårørende, er der ofte et stort underskud på energi-kontoen. Og det har der været længe. Frustrationer, bekymringer og afmagt står i forgrunden.

Jeg vil anbefale at du som pårørende bruger sessionerne hos mig til et frirum,
hvor du giver dig selv muligheden for at mærke dig selv og lade op gennem samtale,  afspænding og kropsterapi.