Psykomotorisk behandling

Hvordan?

Som psykomotoriske terapeuter bruger vi en række forskellige metoder:

* Manuelle behandlinger og øvelser, som hjælper kroppen og sindet til at falde til ro

* Samtaler og kognitive teknikker, som øger dine refleksioner og bevidsthed

* Individuelt tilpassede kropsøvelser

NÆNSOM KROPSBEHANDLING, MINDFULNESS OG ØVELSER

Intensive forløb som giver dig afspænding,
træner din kropsbevidsthed og nye vaner
- Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger
- Blive bevidste om egne grænser og muligheder

Hos en psykomotorisk terapeut er mennesket i centrum – ikke diagnosen.
Behandlingen tager udgangspunkt i det enkelte menneske og de ressourcer og muligheder, den enkelte har til rådighed lige nu og her.

Viden og refleksion er grundlaget for at skabe forandring. Derfor hjælper vi vores klienter, så de bliver bedre til at:

– Lytte til og tolke kroppens signaler

– Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger

– Blive bevidste om egne grænser og muligheder

Vi indleder altid behandlingen med samtale.

Herefter foregår behandlingen liggende på briks, eller evt. siddende. Man er fuldt påklædt, og lejres så man ligger behageligt og får et tæppe over sig. Behandlingen består af blide stræk, tryk, og passiv bevægelse. Samtidig taler vi om hvad du mærker undervejs.
Dette for at du kan blive mere bevidst om hvad du oplever gennem sproget og den pædagogiske proces.

Behandlingsforløb

Et intensivt psykomotorisk behandlingsforløb giver de bedste betingelser for at du vil opleve den forandring som du ønsker dig. Forløbet består af et samarbejde mellem dig og mig, som forløber over 3-12 måneder. Behandlingerne gives med 1 til 2 ugers mellemrum i starten, senere med lidt længere imellem. Du vil få øvelser som du med fordel kan bruge derhjemme. Forløbet er til dig, der fx har oplevet langvarige belastninger. At opøve sin kropsbevidsthed, så man kan passe bedst muligt på sig selv, er en proces og ikke et quickfix. På samme måde skal nye vaner have tid og øves i praksis før de er integreret. Jeg stiller mig til rådighed med støtte, individuel tilpasning af forløbet og konkrete øvelser, du kan tage med dig.

Metoden er med sin nænsomhed og aktivering af det parasympatiske nervesystem velegnet til mennesker med symptomer på belastning, som fx PTSD. Vi arbejder blandt  andet med øvelser som træner jordforbindelse og  grænsesætning.

Mennesker, der har været udsat for flere kirurgiske indgreb, fx efter cancer, kan opleve livgivende afspænding under og efter psykomotorisk behandling. Oplevelsen af angst og smertefuld erindring får modvægt af oplevelser af kroppen som sammenhængende hele, efter behagelige stræk af bindevæv og muskler. Alle behandlinger udføres med største hensyntagen til den enkeltes behov.

Pårørende, der har levet længe med stressbelastninger på grund af deres næres sygdom eller misbrug kan også have glæde af denne behandlingsform. Restitution og tid til at reflektere skaber bedre betingelser for at kunne agere i en krævende hverdag.

Impementering i hverdagen – et intensivt forløb

Jeg er i gang med at udvikle forløbet “Implementering i hverdagen”. Et individuelt forløb, med formålet at give dig de bedste muligheder for at bevæge dig i den retning som du ønsker.  Læs mere under behandlingsforløb.

Du får min vedholdende støtte og redskaberne, samtidig med at DU gør det personlige arbejde.  Så du kan begynde at implementere nye kropslige erfaringer og erkendelser i din hverdag, i det liv du lever. Så du både kan mærke en reel forskel.

OG så du kan handle ud fra dette nye ståsted.

Så forskellen mellem din oplevede kontakt til dig selv – under behandlingen og når du befinder dig i det pulserende levede liv  – bliver mindre. Opstart forventes at blive i juni 2021.

Forløbet vil være velegnet til dig, der ønsker at integrere hoved og krop i højere grad.  Til dig med et følsomt nervesystem og belastninger i livsbagagen. Til dig, der ønsker at kende dig selv bedre indefra.

Nærmere info om det individuelle intensive forløb følger.

Kontakt mig på 30248848, hvis du vil høre mere om et psykomotorisk behandlingsforløb.